top of page

Vi kan hjælpe

dit barn med de udfordringer som til tider opleves i danskundervisningen

 • Synes dit barn, at det er svært at læse og skrive?

 • Er dit barn testet ordblind eller er der andre skriftsproglige udfordringer, der gør skoledagen besværlig?

 • Har du mistanke om ordblindhed?

 • Har dit barn en diagnose, (ADHD, Autisme, Asperger eller andet) der gør det svært at være i en klasse med mange andre elever?

 • Oplever du, at dit barn mistrives i skolen p.g.a. faglige udfordringer?

 • Får dit barn ikke den hjælp, som du/I kunne ønske?

Vi oplever desværre ofte, at børn og unge ikke får den nødvendige hjælp, som kan støtte og videreudvikle dem. 

Her kan vi hjælpe, uanset om dit barn har brug for et lille skub, eller om vi skal tage det lange sejt træk sammen.

Mit navn er Birgitte Hansen. Jeg har været lærer i folkeskolen i 23 år. Jeg har alle årene undervist i dansk og været tilknyttet skolens ressourcecenter, hvor jeg har undervist de børn, der har været fagligt udfordret. 

Siden 2015 hvor Undervisnings-

ministeriet lancerede den nationale ordblindetest, har jeg stået for testningen og har efterfølgende også undervist de børn, der har haft brug for hjælp.

Min tilgang til eleverne har alle dage været at skabe trygge rammer, da jeg mener, at al læring foregår bedst, når der er tryghed, gensidig respekt og humor involveret. 

Disse elementer udgør selve fundamentet hos Alfabetika - det skal være sjovt og trygt at lære.

About Me
Kvalifikationer

Kvalifikationer

Igennem mine mange år som lærer og læsevejleder i folkeskolen har jeg løbende videreuddannet mig for altid at være opdateret på den nyeste praksis og forskning. Jeg har altid haft særlig fokus på de elever, der har været fagligt udfordrede, og det er også indenfor dette felt, at jeg har flest opfølgende kurser.

Nedenfor finder du et udpluk af de kurser og uddannelser, som jeg har deltaget i og gennemført: 

 • Dansk- og specialundervisningslærer 

 • Læsevejleder siden 2008

 • VAKS (valg af afkodningsstrategi)

 • Læseløft underviser

 • Adskillige ordblindekurser

 • Certificeret uddannelse i Coaching

Forløb

Forløb

 • Synes dit barn, at det er svært at læse og skrive

 • Har I mange konflikter over skolearbejdet derhjemme

 • Har dit barn mistet selvtilliden i forhold til skolen og føler sig "dum"

Så er der hjælp at hente, for hos Alfabetika ved vi, at alle børn kan lære at læse og skrive. Men det kræver tid og den rigtige indsats, som skal tilrettelægges nøje og målrettes det enkelte barn. Hos Alfabetika tager vi udgangspunkt i lige præcis dit barns færdigheder og behov. Vi planlægger en målrettet undervisning, som ofte giver hurtige og mærkbare resultater både fagligt og socialt.

Alfabetikas mission er, at give dit barn det nødvendige faglige løft, som gør at han eller hun kan genvinde selvtilliden, udvikle sig fagligt og indgå på lige vilkår med klassekammeraterne i den daglige undervisning i skolen.

Alfabetika kan tilbyde én til én undervisning, holdundervisning eller intensive forløb der strækker sig over 2 eller 5 dage. Vi vil derudover også kunne hjælpe med helt specifikke danskfaglige problemer, hvor der bare er brug for et lille skub eller en klar strategi for at komme videre.

Som udgangspunkt foregår undervisningen hos Alfabetika i tidsrummet mellem kl. 09.00 og kl. 18.00. I helt særlige tilfælde kan undervisning dog foregå hos dig/jer. Dette sker dog mod betaling af et ekstra transportgebyr.

Sådan ser et normalt undervisningsforløb hos Alfabetika ud:

Indledende samtale:

Alle forløb indledes med en uforpligtende  samtale, hvor både barn og forældre deltager. Her afstemmer vi vores forventninger med udgangspunkt i en fælles dialog om barnets problemer. Både barn og forældre bliver hørt. Under samtalen vil jeg prøve at afdække, hvilke udfordringer og behov dit/jeres barn har. Efter samtalen vil du/I få en kort evaluering med mine anbefalinger til, hvordan et videre forløb vil se ud. Hvis dit/jeres barn tidligere har fået foretaget nogle tests, vil jeg meget gerne have, at I medbringer dem til samtalen. Hvis jeg skønner, at det vil være nødvendigt med uddybende tests, vil disse blive taget i de første lektioner, jeg har med barnet, og dette kan medføre en revidering af den oprindelige plan. 

Hvis du/I efter samtalen ønsker at fortsætte med et undervisningsforløb, vil den første lektion være gratis.

Pris: kr. 500,-

KØB HER

Én til én forløb:

Her er der fokus på netop det, der er dit/jeres barns udfordring. Barnet skal ikke dele tiden med andre, og vi arbejder i barnets tempo. Jeg vil tage højde for, hvilken læringsstil dit barn profiterer mest af, og selvfølgelig bruge flere forskellige materialer for at afveksle undervisningen bedst muligt . Der kan forekomme en smule hjemmearbejde. Lektionen vil vare ca. 45 minutter, som afsluttes med en kort besked til dig/jer som forældre om, hvad vi har lavet i timen, og hvad der skal ske næste gang, og om barnet skal forberede noget hjemme.

Pris pr. lektion: kr. 425 - 500,- inklusive undervisningsmaterialer.

Antal deltagere: 1

KØB HER (betales med klippekort af enten 5, 10 eller 20 klip)

 

Kort intensivt forløb:

Her vil der være tale om læringsintensive kurser af 2 dages varighed fra kl. 9.00 - 14.00. Vi vil dykke ned i det, som vi sammen har fundet ud af, er en udfordring for barnet. Undervisningen vil også her være skræddersyet til dit barn, og vil variere mellem flere forskellige undervisningsformer og -materialer. Forskellen fra én-til-én forløbet er, at vi på meget kort tid kan fordybe os og arbejde langt mere intenst og blive "eksperter" på netop det, der er barnets udfordring. Det kan efter en periode være en god idé at holde den nye viden ved lige ved at tage nogle få én-til-én timer.

Pris: kr. 5.000,- inklusive undervisningsmaterialer. Husk madpakke.

Antal deltagere: 1

KØB HER

 

Langt intensivt forløb:

Dette forløb strækker sig over en hel uge (alle hverdage) fra kl. 9.00 – 14.00. Der vil i kurset blive brugt flere forskellige undervisningsmetoder, for at skabe variation i dagen. Dette hold vil primært være til de børn, der har store udfordringer eller "store huller" i deres skolegang, og som er kommet bagud i forhold til klassen. Forløbet vil også kunne bruges, hvis dit barn er blevet konstateret ordblind og ikke får den fornødne hjælp til at løse de udfordringer, som barnet står overfor. Jeg vil give barnet teknikker til læsning og til at stave ukendte ord. Jeg vil derudover også undervise i kompenserende hjælpemidler, som dit barn kan bruge på computer eller mobilen.

Pris: kr. 12.000,- inklusive undervisningsmaterialer. Husk madpakke.

Antal deltagere: 1

KØB HER

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, inden du køber et forløb.

t​

Let's Talk

Kontakt

Birgitte Hansen

Genuavej 29, 2300 Kbh. S

+45 30 29 27 65

Jeg har telefontid hverdage mellem kl. 08.00 

og 09.00. Hvis jeg ikke kan tage telefonen, så

skriv endelig en sms, og jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Hvis du skriver en mail, så vender jeg ligeledes tilbage så hurtigt som muligt.

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage hurtigst muligt

 • Facebook Social Icon
bottom of page